titol
Tornar Index

Tekniska detaljer:

Manus och Regi: Kerstin von Porat
Spelare: Emil Gutierrez von Porat och Kerstin von Porat

Speltid: 40 minuter
Åldersgrupp: från 3 år och uppåt
Bygg/riv: 2 timmar/1 timme
Spelyta: 4mx4mx2,5m höjd
Spelyta: 4x4m
Mörkläggning
Ett vanligt vägguttag
Gruppen medhar egen ljus och ljudanläggning

Kontaktperson: Kerstin von Porat
animamundi@animamunditeatre.com
 
Les ombres de Animamundi
Espectacles de Animamundi
La companyia Animamundi
Qui soc?
Contacte